Sarphatie Onderwijs & Onderzoek
(06) 28 59 72 79

Passend onderwijsadvies dat raakt

Hulp bij onderwijsarrangementen

Overzicht

Werk je voor een samenwerkingsverband, bestuur en/of school in het (speciaal) primair of voortgezet (speciaal) onderwijs en heb je behoefte aan meer grip en overzicht over jouw onderwijsarrangement(en)?

Dan vind je hier informatie over de aanpak waarmee je overzicht krijgt over de opbrengst en ontwikkelpunten van jouw onderwijsarrangement (bijvoorbeeld: plusklas, trajectvoorziening, integratiegroep, mediumsetting en andere op-maat oplossingen voor extra ondersteuning).

Wat zoek je?

 • Een nulmeting van de stand van zaken van de extra ondersteuning op jouw school
 • Een aanpak gericht op de ontwikkeling van duurzame, effectieve onderwijsarrangementen
 • Informatie over het duurzaam ontwikkelen van de pijlers van je onderwijsarrangement(en)

Nulmeting

De nulmeting of Scan Fundament Onderwijsarrangement is een instrument voor het in kaart brengen van de factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van extra ondersteuning.
Het onderzoekt de kritische succesfactoren die het fundament van het arrangement vormen. De opbrengst is een momentopname van de staat van de extra ondersteuning voor leerlingen die meer nodig hebben dan basisondersteuning.

Meer informatie over de Scan Fundament Onderwijsarrangement (€800 - €1550) vind je hier.

Aanpak

 • Je schoolorganisatie biedt extra ondersteuning, maar je heb niet goed in beeld hoe de leerlingen daarvan profiteren.
 • Uit welke extra ondersteuning bestaat het onderwijsarrangement precies?
 • Draagt het onderwijsarrangement bij aan de deskundigheidsbevordering van je schoolteam?
 • Heeft de intern begeleider/zorgcoördinator voldoende overzicht over het onderwijsarrangement?
 • Voelt het onderwijsarrangement meer als ballast dan als een kans voor professionele ontwikkeling?
 • Hoe krijg je overzicht over de kwaliteit van je onderwijsarrangement?
 • Wat vertel je de Onderwijsinspectie over de kracht van je onderwijsarrangement voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften?

Je wilt goed, passend onderwijs geven!

En daarvoor heb je overzicht nodig over de ins en outs van je onderwijsarrangement. Overzicht over de ontwikkelpunten om op de kwaliteit te sturen voor goed, passend onderwijs.

Hiervoor heb je drie redenen:

 1. Ontwikkelkansen voor leerlingen
 2. Deskundigheidsbevordering van leraren
 3. Excellente schoolontwikkeling

Het UFO-traject is geschikt voor jou als je...

 • ...zicht wilt krijgen op de opbrengsten van je onderwijsarrangement
 • ...de opbrengsten van je onderwijsarrangement onderbouwd wil delen met de wereld
 • ...doelgericht aan de slag wilt met het ontwikkelen van je onderwijsarrangement
 • ...de leerlingen, teamleden en de schoolorganisatie excellente ontwikkelkansen gunt

Meer informatie

Het UFO-traject is een nieuw aanbod van Sarphatie Onderwijs & Onderzoek.
In deze video vertel ik waarom ik dit onderzoeks- en begeleidingstraject heb ontwikkeld.

Na het UFO-traject heb je een uitgebreid overzicht over:

 • De fundamentele elementen die van invloed zijn op de kwaliteit van je onderwijsarrangement.
 • Het beeld van de kritische succesfactoren zoals dat leeft binnen jouw schoolorganisatie.
 • Het functioneren van jouw onderwijsarrangement.
 • Een concreet actieplan voor het ontwikkelen van jouw onderwijsarrangement.

Kortom, je krijgt antwoord op de vragen: 'Gebeurt er wat is afgesproken?' en 'Doet het wat het moet doen?'

Veel gestelde vragen

Ik heb nog geen onderwijsarrangement in mijn schoolorganisatie, is dit traject zinvol voor mij?
Ja dit is zinvol. Juist bij onderwijsarrangementen die nog in voorbereiding zijn is dit een waardevol traject. Er wordt ingezoomd op een stap-voor-stap invoering van onderwijsarrangementen. Deze start met een scan van de kritische succesfactoren ter voorbereiding van de ontwikkeling van onderwijsarrangementen.

Ik ben geen schooldirecteur of bestuurder, maar intern begeleider/zorgcoördinator, heb ik iets aan het UFO-traject?
Jazeker, de reden dat dit aanbod wordt beschreven voor directeuren en bestuurders is dat zij beslissen over het inkopen van scholing en begeleiding. In de praktijk zijn het juist intern begeleiders en zorgcoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de ondersteuningsstructuur, en dus ook voor ontwikkelen van onderwijsarrangementen. Het UFO-traject wordt in nauwe samenwerking met intern begeleiders/zorgcoördinatoren uitgerold.

Hoeveel tijd kost zo'n traject?
Alle drie aangeboden UFO-trajecten, Mooi, Top en Excellent, hebben een looptijd van 10 maanden. Dit is effectief een heel schooljaar als gestart wordt in augustus/september, maar er kan natuurlijk ook op een ander moment gestart worden. Deze pittige tijdsinvestering is een bewuste keuze om voldoende ruimte te hebben voor het ontwikkelen van een mooi, top of excellent resultaat.

Is er een intake?
Ja. Met dit aanbod ben je 10 maanden verzekerd van mijn hulp bij het ontwikkelen en/of verbeteren van je onderwijsarrangement. Dat is een flinke investering en daarom is er een intake om gezamenlijk onze professionele en persoonlijke klik te verkennen.

Waarom worden er online onderdelen in het UFO-traject aangeboden?
Een onderwijsorganisatie is een dynamische werkomgeving met veel dingen die tussendoor komen en waar meteen op moet worden gereageerd. Een online leer- en werkomgeving maakt het mogelijk om op zelf gekozen momenten te werken en overal waar dat handig is voor jou.

Informatie

Wil je investeren in het fundament van jouw onderwijsarrangement(en)? En...graag dit schooljaar nog? Of wil je je planning voor 2019-2020 regelen?

Maak dan nu een afspraak: laat je gegevens achter onder de knop en ik neem contact met je op voor een vrijblijvend gesprek.

Sarphatie Onderwijs & Onderzoek
(06) 28 59 72 79

Passend onderwijsadvies dat raakt