Sarphatie Onderwijs & Onderzoek
(06) 28 59 72 79

Passend onderwijsadvies dat raakt

Het UFO-traject

Het UFO-traject biedt Uitgebreid Fundamenteel Overzicht over de opbrengsten van onderwijsarrangementen.

Werk je in het primair of voortgezet (speciaal) onderwijs? Met het UFO-traject ga je voor een Mooi, Top of Excellent onderwijsarrangement, waarvan de pijlers stevig zijn geborgd in een onderbouwd plan.

Mooi traject

 • Intake
 • Enquête samenstellen
 • Online enquête
 •  - 
 •  - 
 • Evaluatierapportage
 • Ontwikkelplan
 • Presentatie resultaten
 • Actieplan maken
 • Begeleidingstraject:
 • 1 moment van 90 minuten - observatie en terugkoppeling
 • 5 x 30 minuten online coaching
 • -
 • Evaluatie

Top traject

 • Intake
 • Enquête samenstellen
 • Online enquête
 • -
 • Kengetallen ophalen
 • Evaluatierapportage
 • Ontwikkelplan
 • Presentatie resultaten
 • Actieplan maken
 • Begeleidingstraject:
 • 2 momenten van 90 minuten - observatie en terugkoppeling
 • 10 x 30 minuten online coaching
 • -
 • Evaluatie

Excellent traject

 • Intake
 • Enquête samenstellen
 • Online enquête
 • (Team)interviews
 • Kengetallen ophalen
 • Evaluatierapportage
 • Ontwikkelplan
 • Presentatie resultaten
 • Actieplan maken
 • Begeleidingstraject:
 • 3 momenten van 90 minuten - observatie en terugkoppeling
 • 20 x 30 minuten online coaching
 • Onlinetraining (7 modules)
 • Evaluatie

Meer dan 1 school van een bestuur of swv?

Natuurlijk is het mogelijk om op het niveau van een samenwerkingsverband of bestuur de onderwijsarrangementen van aangesloten scholen te onderzoeken en te begeleiden met een UFO-traject. Op die manier krijg je overzicht over de kwaliteit en de ontwikkelkansen van alle onderwijsarrangementen in de schoolorganisatie. Ook maakt het de vergelijking van arrangementen op de samenwerkende scholen mogelijk.

Ben  je schoolbestuurder, directeur of coördinator van een samenwerkingsverband? Dan is een UFO-traject voor meerdere scholen interessant.


Heel veel extra's

Een UFO-traject is een investering. Je kiest namelijk voor een onderzoek- en begeleidingstraject van 10 maanden!

Daarom investeer ik met je mee, door samen toe te werken naar een passend resultaat.

Waaruit bestaat het UFO-traject nog meer?

De waarde van hele onderzoeks- en begeleidingstraject bestaat uit een resultaatgerichte aanpak met als uitkomst een Mooi, Top of Excellent onderwijsarrangement.
Omdat ik de investering in het fundament van je onderwijsarrangement een moedig besluit vind, ontvang je ook nog waardevolle extra informatie.

Extra #1: UFO-traject Facebook groep (besloten)
Ontmoet deelnemers aan het UFO-traject in een veilige omgeving om waardevolle input te krijgen voor jouw traject. De waarde van deze groep moet niet worden onderschat: je werkt met gelijkgestemde professionals die in staat zijn om jou waardevolle feedback en inzichten te geven omdat zij ook met onderwijsarrangementen bezig zijn. Ik zal zelf ook deelnemen aan deze groep.

Extra #2: Informatievideo's over onderwerpen die samenhangen met onderwijsarrangementen
In deze vierdelige videoserie reik ik je informatie aan die helpt bij zaken waar je tegenaan kunt lopen bij de ontwikkeling van onderwijsarrangementen. Inclusief transcriptie en hand-outs met aanvullende vragen voor reflectie.

Extra #3: Q & A webinar
Webinar waar ruimte is voor vragen en antwoorden in relatie met de vragen, problemen en inspiratie die je tegenkomt bij het ontwikkelen van onderwijsarrangementen.

Extra #4: Online groepscoaching
Bovenop de contactmomenten zijn er twee online sessies voor groepscoaching. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij casuïstiek inbrengen.

Extra #5: WhatsApp groep (bij het Excellent traject)
De speciale WhatsApp groep is voor deelnemers aan het Excellent traject en maakt snelle communicatie mogelijk als deze nodig is.

Extra #6: Online Hotline voor coachkwesties rondom het onderwijsarrangement (bij het Excellent traject)
Speciaal voor deelnemers aan het Excellent traject schroef ik mijn bereikbaarheid op voor acute vragen of problemen. Hiervan kan doordeweeks gebruik gemaakt worden van 8-20 uur en in de weekends van 9-12 uur.

Last but not least...UFO-event in de planning
Kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen is van belang bij het ontwikkelen van onderwijsarrangementen. Daarom wil ik, onder voorbehoud van voldoende deelnemers, het eerste UFO-event organiseren. Informatie hierover volgt en participatie is gratis voor deelnemers aan UFO-trajecten.

Sarphatie Onderwijs & Onderzoek
(06) 28 59 72 79

Passend onderwijsadvies dat raakt