Sarphatie Onderwijs & Onderzoek
(06) 28 59 72 79

Passend onderwijsadvies dat raakt

Over Simone Sarphatie

Sinds 1998 ben ik als orthopedagoog/logopedist bezig met de ontwikkeling van onderwijsarrangementen. Twintig jaar later, inspireert mij dat nog steeds, aangezien ik geen krachtiger aanbod ken voor afgestemd passend onderwijs.

Vooral als deze afstemming gebeurt op het niveau van de leerling, de betrokken onderwijsprofessionals en de schoolorganisatie.

Als onafhankelijke onderzoeker/begeleider is het mijn missie om schoolorganisaties te helpen met het geven van inzicht in de kracht van hun onderwijsarrangementen.

Kernwaarden daarbij zijn voor mij:

 • Professionele cultuur
 • Doorgaande lijnen
 • Samenwerking

Dit zijn de pijlers van Sarphatie Onderwijs & Onderzoek.

Profiel

Simone in één zin: enthousiast, snel, professioneel, analytisch en op zoek naar samenwerking, synergie en verbinding. 

 • Opleidingen: orthopedagoog en logopedist
 • Werkveld: primair onderwijs (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs), voortgezet (speciaal) onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
 • Opdrachten: adviseren, verbinden, begeleiden, ondersteunen en schrijven voor passend onderwijs

LinkedIn profiel van Simone Sarphatie

Actie

Ik kom graag in actie als het gaat om het ontwikkelen van onderwijsarrangementen om passend onderwijs te realiseren voor alle leerlingen en in het bijzonder de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
Je mag me uitnodigen om als spreker over dit onderwerp te vertellen, maar ook voor het geven van workshops, begeleiden van werkbijeenkomsten en uitgebreidere trajecten die te maken hebben met de ontwikkeling van onderwijsarrangementen.

Opdrachtgevers

Dick Barghoorn over de begeleiding van Simone Sarphatie

Een indruk van mijn opdrachtgevers:

 • RSG Tromp Meesters - Steenwijk
 • SWV PO 22 03 - afd. Hoogeveen
 • SWV VO 33 06 - Oss
 • SWV Passend onderwijs VO/VSO Midden Limburg
 • SWV PO Weert-Nederweert 
 • Koninklijke Kentalis Onderwijs
 • SWV Amstelland en de Meerlanden - Aalsmeer
 • SWV VO Regio Utrecht West - Woerden
 • SBO de Leilinde - Oud Heusden
 • Stichting Willem van Oranje - Waalwijk
 • SBO De Schakel - Amstelveen
 • Stichting Palludara - IJlst
 • SWV Passend Onderwijs IJmond - Castricum
 • Gemeente Hilversum
 • CVI en CVO cluster 2 REC's HF & NN en Viertaal
 • Siméa - Houten
 • Tabijn - Heemskerk
 • SKOFV - Lelystad
 • ABSA - Amsterdam
 • Prof. H. Burgerschool - Amsterdam
 • OBS Laterna Magica - Amsterdam
 • Vrije Universiteit - Amsterdam

Recente Publicaties

'School-in-school, Thuisnabij onderwijs voor leerlingen met TOS' - De Nieuwe Leraar 2019 #1

'Onderwijsarrangementen, impulsen voor de hele schoolorganisatie' - PO Magazine 2018-04

Sarphatie Onderwijs & Onderzoek
(06) 28 59 72 79

Passend onderwijsadvies dat raakt