Sarphatie Onderwijs & Onderzoek
(06) 28 59 72 79

Passend onderwijsadvies dat raakt

Visie & missie

Om te beginnen hebben alle kinderen recht hebben op goed, passend onderwijs. Liefst zo dicht mogelijk bij huis.

Met mijn onafhankelijk adviesbureau Sarphatie Onderwijs & Onderzoek ga ik daarvoor!

In samenwerking met onderwijsprofessionals onderzoek en begeleid ik schoolorganisaties bij het ontwikkelen van passend onderwijs.

Samen maken we de omslag naar het beantwoorden van de vragen: Wat heeft dit kind nodig? Wat heeft de leerkracht nodig? Wat heeft de schoolorganisatie nodig? en wat betekent dat voor de ouders?

Uitgangspunten hierbij zijn voor mij:

 • Samenwerken:

  • met de kinderen en hun ouders
  • met de onderwijsprofessionals

 • Doorgaande lijnen:

  • in de school
  • tussen scholen
  • van voorschool naar school en naar vervolgonderwijs

 • Professionele cultuur, waarin ruimte is voor:

  • het benutten van talent
  • delen van kennis en ervaringen

 

 

 

De voorloper van Sarphatie Onderwijs & Onderzoek is Consultaal.

Onafhankelijk onderwijsadviesbureau voor de begeleiding van kinderen op het gebied van de communicatieve ontwikkeling.

Sarphatie Onderwijs & Onderzoek
(06) 28 59 72 79

Passend onderwijsadvies dat raakt